Suva koža kod pasa se pojavljuje zimi usled kada dolazi do isušivanja usled hladnoće. Dajemo savete i nudimo rešenja kako da rešite suvu kožu kod pasa.