Blog o svim vrstama glodara kao što su patuljasti zečevi, morsko prase, hrčci, činčile i degui. Poseban deo izdvajamo i za vlasnike lasica.